Kto wydaje pozwolenie wodnoprawne i ile kosztują?

Każdorazowe przeprowadzenie działań inwestycyjnych związanych z hydrosferą wymaga uzyskania właściwych zezwoleń. Przed ich wydaniem, konieczne jest oszacowanie wpływu przeprowadzonej ingerencji na ekosystem i potwierdzenie, że dane działania nie zagrożą środowisku. Jednymi z najważniejszych dokumentów są pozwolenia wodnoprawne. Kto je wydaje i ile kosztują? Wyjaśniamy najważniejsze kwestie.

Pozwolenie wodnoprawne: kiedy jest potrzebne?

Pozwolenie wodnoprawne jest potrzebne każdemu przedsiębiorstwu oraz osobie prywatnej, która chce przeprowadzić działania inwestycyjne naruszające w jakiś sposób zasoby wodne. Poważne inicjatywy związane z hydrosferą wymagają wcześniejszego zgłoszenia. Niekiedy wystarczy tylko poinformować właściwy urząd, innym razem konieczne jest pozwolenie wodnoprawne; cena może być uzależniona od ilości przeprowadzanych inwestycji i wydanych decyzji. Wpływ na nią mają również rzeczywiste korzdty przeprowadzenia postępowania.

Najczęściej o pozwolenia wodnoprawne wnioskuje się, gdy:

  • Przedsiębiorstwo chce świadczyć usługę z wykorzystaniem zasobów hydrosfery
  • Inwestor chce regulować poziom wody lub zmienić ukształtowanie terenu, który przylega do strefy wodnej
  • Planuje się budowę wałów przeciwpowodziowych
  • Firma lub osoba prywatna chce rekultywować wody podziemne lub powierzchniowe

Stosowne pozwolenia wodnoprawne są niezbędne także wtedy, gdy planowane działania obejmą wiercenie studni, budowę sztucznych zbiorników wodnych, urządzeń piętrzących oraz wykonywanie przyrządów do połowu ryb. Decyzja będzie potrzebna także dla postawianie molo, pomostu, murów oporowych lub przystani.

Pozwolenia wodnoprawne: kto wydaje?

Do kogo należy się zwrócić po decyzję i kto wydaje pozwolenie wodnoprawne (https://comekoprojekt.pl/oferta/pozwolenia-i-decyzje/)? Uprawnionymi do tego podmiotami są wskazane w ustawie organy Wód Polskich:

  • Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  • Zarząd Gospodarki Wodnej
  • Zarząd Zlewni
  • Nadzór Wodny

Co w sytuacji, gdy inwestor nie wie, kto wydaje pozwolenie wodnoprawne w obszarze objętym jego działaniami? O tym, który organ jest właściwy dla danej sprawy decyduje charakter planowanych działań. Na szczęście w przypadku pomyłki i skierowania prośby do niewłaściwej komórki, można liczyć na wyrozumiałość i przekazanie pisma do odpowiedniej jednostki.

Pozwolenie wodnoprawne: jaka jest cena?

Nie bez znaczenia pozostaje opłata za pozwolenie wodnoprawne. Jaka jest jego cena? Bezpośredni koszt wynika z zapisów zawartych w z art. 389 ust. 3 ustawy Prawo wodne. W roku 2020 osoba ubiegająca się o pozwolenie wodnoprawne musiała liczyć się z opłatą wynoszącą minimum 221,34 zł. Jeżeli w ramach jednego wniosku inwestor ubiega się o kilka zezwoleń, opłata jest mnożona przez ich ilość. Jednak prawo zakłada, że opłata nie może przekroczyć 4426,80 zł.

W rzeczywistości trzeba przeprowadzić całe postępowanie, żeby wydać pozwolenie wodnoprawne. Cena takiej decyzji może być wyższa, jeżeli koszy przeprowadzonej ekspertyzy są wysokie. Opłatę za wydanie decyzji przelewa się na wskazany przez jednostkę Wód Polskich rachunek bankowy.

Dla wielu inwestorów kluczowym czynnikiem jest oczywiście czas oczekiwania na pozwolenie wodnoprawne. W końcu decyzja jest niezbędna dla rozpoczęcia zaplanowanych prac. Teoretycznie od momentu złożenia wniosku do wydania decyzji powinien upłynąć miesiąc lub – w uzasadnionych wypadkach – dwa miesiące. Niestety, w praktyce termin ten jest znacznie wydłużany, ponieważ do wskazanego w ustawie miesiąca odpowiedzi nie wlicza się czasu poświęcone go uzyskanie ekspertyz, opinii oraz uzgodnień, a także okresów zawieszenia postępowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here